Ο υπερφυσικός κόσμος και το κοινωνικό του ισοδύναμο : το χώμα και το νερό στις ιστορίες περί βρικολάκων

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.11, No.1-2, 2004, pages 215-237

Issue:
Pages:
215-237
Parallel Title:
The supernatural world and its social equivalent : the soil and the water in vampire tales
Author:
Abstract:
Το άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση του ανθρώπου με το υπερφυσικό και τη λειτουργία του τελευταίου ως εξισορροπητικού παράγοντα της κοινωνικής δομής: πιο συγκεκριμένα επιλέγεται η κατηγορία των παραδόσεων που αναφέρεται σε ιστορίες βρικολάκων. Στόχος του κειμένου είναι να κατανοήσουμε πώς δομείται το κοσμολογικό σύστημα, πώς συνδέεται και οριοθετείται η δομή με την αντιδομή στις ιστορίες αυτές. Με ποιους τρόπους η ύπαρξη ενός φανταστικού όντος, όπως ο βρικόλακας, υποστηρίζει το πολιτισμικό κεφάλαιο και «προστατεύει» το κοινωνικό περιβάλλον από την ετερότητα και τη μιαρότητα. Ακόμη, πώς μια κατασκευή της ανθρώπινης φαντασίας, μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που της προσδίδονται, αποκτά τη δυναμική να διαμορφώσει πρακτικές και συμπεριφορές, να προστατεύσει το περιβάλλον που τη φιλοξενεί.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μεταφυσική