Μινωϊκός κιθαρωδός

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.III, No.1, 1970, pages 111-112

Issue:
Pages:
111-112
Parallel Title:
Minoan Kitharodos
Section Title:
Σκινδαλαμοί
Author:
Abstract:
From Kalamion of Chania comes a cylindrical clay pyxis of early LM III B period ( AAA II ( 1969 ), p. 365, fig. 2 ) with a representation of a kitharodos ( cover plate ). The presence of religious details shows that this concerns a religious subject developed in a sacred area (figs. 1-2).
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μινωική τέχνη, Χανιά
Notes:
Περιέχει εικόνες