Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.III, No.1, 1970