Δύο πορτραίτα του Άδριανού, του τύπου «Rollockenfrisur» από τον Πειραιά και την Επίδαυρο

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XV, No.1, 1982, pages 115-124

Issue:
Pages:
115-124
Parallel Title:
Two Hadrian portraits of the “ rollockenfrisur ” type from Piraeus and Epidauros
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
In the Museum of Piraeus is to be found the upper part of a colossal marble statue of Hadrian (figs. 1 - 5 ) based on the type of the “ Rollockenfrisur Terme 8618”.There are three other portraits of Hadrian of the same type : in Epidau- ros, Thasos and in the storerooms of the National Museum of Athens.The Hadrian of Piraeus was originally erect. He wears a tunic, a cuirass which is damaged and a paludamentum. In the left hand he must have held a sword. The original height of the statue must have been 3.20 - 3.30 m. The hair is divided in eight curling locks just as in the Epidauros portrait (figs. 6 - 7 ). But here the locks are morebroad and the surfaces of the cheeks larger. Both these portraits must have been made after 124 A. D., the time, that is, the emperor visits Greece for the first time.In the Hadrian of Thasos the headdress differs slightly ; here the locks are nine, two of which are combed to the right. In a general point of view the artistic rendering of this portrait is dry and academic. For this reason it probably must have been executed in a later time than the two previous portraits.The portrait of the National Museum, which is poorly preserved, is dated to 124- 125 A. D.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες