Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XV, No.1, 1982