Άγαλμα ρωμαιοκρατίας από την Κηφισιά

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XV, No.1, 1982, pages 130-142

Issue:
Pages:
130-142
Parallel Title:
Statue from Kephisia
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
In 1979 the statue of a young man was excavated at the Cassavetis Street in Kephisia. It is dated to 150 A.D. Characteristic is the arrangement of the chlamys. Attached to the right shoulderfalls back without folding to the left arm. The statue was probably used for decoration in one of the nearby buildings, they came to light during excavations in 1973 and in 1982.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες