Περί του “Ψηφίσματος του Θεμιστοκλέους” και της σχετικής βιβλιογραφίας

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.II, No.1, 1969, pages 146-156

Issue:
Pages:
146-156
Parallel Title:
Concerning the "Decree of Themistodes” and subsequent Literature
Section Title:
Αρχαιολογία και εκπαίδευσις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία