Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.II, No.1, 1969