[Βιβλιοκριτική] Ζήβας, Διονύσης Α., Μελέτη παλαιάς πόλεως Αθηνών

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.ΙΕ-ΙΣΤ, No.1, 1976, pages 207-209

Issue:
Pages:
207-209
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πολεοδομία
Notes:
Διονύση A. Ζήβα, Μελέτη Παλαιάς Πόλεως Αθηνών, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Αθήνα 1977, Πολυγραφ., 95 σελ. + 65 πίν. + 31 αναδιπλούμενα σχέδ.