Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής

Vol.ΙΕ-ΙΣΤ, No.1, 1976