Αισθητική της λαϊκής αρχιτεκτονικής και επιπτώσεις από τον τουρισμό και την πολιτιστική αλλοτρίωση

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΒ, 1982, pages 381-386

Issue:
Pages:
381-386
Parallel Title:
Esthétique de l’architecture pop. Et retombées, dans ce domaine, du tourisme et de l’aliénation culturelle
Author:
Abstract:
A l’appui de photographies l’auteur montre les altérations apportées par des initiatives arbitraires, au nom du tourisme et de l’émancipation culturelle, tandis que le peuple, obligé de vivre constamment dans Je même cadre sans possibilité de changement, avait toujours recherché (dans la forme, la ligne, les couleurs) une variété et une perfection esthétiques. Aujourd’hui, à une époque d’aliénation culturelle, il serait nécessaire d’imposer le respect de notre tradition architecturale en démarquant l’espace attribué à des constructions modernes et en préservant les conctruétions traditionnelles.
Subject:
Subject (LC):