Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΛΒ, 1982