Νεώτερα και παλαιά έθιμα του Δωδεκαημέρου στο Κριεκούκι Αττικής

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΒ, 1982, pages 400-407

Issue:
Pages:
400-407
Parallel Title:
Coutumes, traditionnelles et contemporaines, des «douze jours» a Kriekoyki
Author:
Abstract:
Kriékouki, bourgade d’Attique (aujourd’hui commune de 3.600 h.), est située à l’emplacement de l’ancienne Erythrée (près de Platées). Ses habitants sont de vieille souche albanaise. Chrétiens de dogme orthodoxe, fidèles à la tradition, ils conservent d’intéressantes coutumes, tout en s’adaptant — comme du reste partout — aux apports de la société moderne.L’auteur (étudiante en Lettres jusqu’ en 1979) décrit les coutumes qui se déroulent dans la période des Douze Jours (de Noël à l’Epiphanie) d’une part telles qu’elle a pu les suivre en 1979-80, et d’autre en les comparant aux récits - informations des anciens du bourg.
Subject:
Subject (LC):