[Βιβλιοκριτική] Dinzelbacher, P., Judastraditionen. (Παραδόσεις για τον Ιούδα)

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΒ, 1982, pages 439-443

Issue:
Pages:
439-443
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ιούδας
Notes:
P. Dinzelbacher, J udastraditionen. (Παραδόσεις για τον Ιούδα). Wien, Selbstverlag des Österreichischen Museums für Volkskunde 1977. Σελ. 100, 8 εικόνες σε πίνακες. (Raabser Märchenreihe 2)