[Βιβλιοκριτική] Problemi na bulgarskija folklor

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΒ, 1982, pages 450-451

Issue:
Pages:
450-451
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Problemi na bulgarskija folklor. Έκδοση του Institut za Folklor, του Etnografski institut i muzej και του Institut ρο muzikoznanie της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.Tom vtori. Folklorut i narodnite tradiciliv suvremennata nacionalna kultura. Sofija 1976 (Τόμ. δεύτερος. Η Λαογραφία και οι λαϊκές παραδόσεις στο σύγχρονο εθνικό πολιτισμό). Σελ. 222.Tom treti. Folklor i obstestvo. Sofija 1977. (Τόμ. τρίτος. Λαογραφία και κοινωνία). Σελ. 302.Tom ceto urti. Folklor, ezik e narodna sudba. Sofija 1979. (Τόμ. τέταρτος. Λαογραφία, γλώσσα και εθνική τύχη). Σελ. 213.