[Βιβλιοκριτική] Μακρής, Κίτσος Α., Χιονιαδίτες ζωγράφοι: 65 λαϊκοί ζωγράφοι από το χωριό Χιονιάδες της Ηπείρου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΒ, 1982, pages 532-535

Issue:
Pages:
532-535
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κίτσου A. Μακρή, Χιονιαδίτες ζωγράφοι: 65 λαϊκοί ζωγράφοι από το χωριό Χιονιάδες της Ηπείρου. Αθήνα (εκδόσεις «Μέλισσα») 1981. Σχ. 4ο, σ. 102. (Φωτογρ. Σχέδια, Χάρτης, Εικόνες χρωμ.)