Γεωργικά της Τσακωνίας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 43-150

Issue:
Pages:
43-150
Parallel Title:
La vie agricole en Tsakonie (dans le Péloponnèse)
Author:
Abstract:
Etude complétant une étude précédante, parue dans le volume χχχ de «Laographia», sous le titre: «La vie pastorale en Tsakonie» (pp. 45-159). Avec son expérience linguistique et folklorique, et étant né lui-même dans cette région, l’auteur traite en détail de la vie agraire de «Tsakonia», région particulière pour son langage, et qui a été attentivement étudiée par les ethnologues.Il avance dans son étude, en examinant le riche matériel qu’il a concentré, sous les chapitres suivants: I. Le terrain (p. 43-48). 2. Le métier, le sort (p. 48-55). 3. Les instruments agricoles (p. 55-65). 4. Les animaux (p. 65-77). 5. Les conditions de culture (p. 77-78). 6. La préparation du champ (p. 78-86). 7. Les semailles (p. 86-95). 9. Le sarclage, la maturation (p. 95-101). 9. La récolte (p. 101-121). 10. D’autres cultures (p. 121- 128). 11. Maladies des semailles (p. 128-130). 12. Les vignes et les vins (p. 130-142). 13. Les arbres, les potagers (p. 142-150).Parlant des travaux et des jours des paysans de son propre pays, l’auteur fait des rappels fréquents de passages parallèles d’anciens auteurs, depuis Hésiode et Xénophon jusqu’aux chroniqueurs byzantins.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχέδια