Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΛΑ, 1978