Γέννηση, γάμος, θάνατος στο Σούλι Πατρών

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 174-194

Issue:
Pages:
174-194
Parallel Title:
Naissance, mariage et mort, à Souli de Patras
Author:
Abstract:
Village, composé de six agglomérations, a 20 km de Patras, ce «Souli» peloponnésien présente un intérêt historique et ethnologique, parce qu’il a été créé par des émigrés Epirotes, en 1650, et il garde toujours les traits, le caractère, la toponymie et le folklore de ses anciens fondateurs.L’auteur, ancien instituteur du village pendant dix ans, a bien observé et recueilli beacoup d’éléments, concernant l’histoire, la démographie et le folklore de toutes ces agglomérations de Souli. Ici, après une introduction (p. 174-177) sur l’histoire, la composition, les cultures et la vie scolaire du village, il traite la côté «du berceau à la tombe», et il nous donne, en lignes essentielles, les trois chapitres généraux: I. Coutumes (et superstitions) de la naissance, y compris le baptême (p. 178-182).2. Coutumes du mariage contenant aussi ses chansons nuptiales (p. 182- 190), et 3. Coutumes funéraires, y comprises les commémorations des morts (p. 190-194).
Subject:
Subject (LC):