Παιδικά παιγνίδια και τραγούδια Σωζοπόλεως

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 235-245

Issue:
Pages:
235-245
Parallel Title:
Jeux et chansons enfantins de Sozopolis (Thrace)
Author:
Abstract:
Madame V. Vafiadès a déjà publié, dans le vol. XXIX de «Laogra- phia» une série de coutumes de la même région, (autre fois hellénique), dans la Thrace du Nord-Est (p. 115-226).Elle nous donne maintenant quelques jeux enfantins, accompagnés de leurs propres chansons, et d’autres chansons enfantines, indépendantes. Le matériel est divisé en: I. Jeux de garçons (p. 235-240) 2. Jeux de fillettes (p. 240-243). 3. Chansons enfantines, domestiques (p. 244-245).11. Médecine populaire, dans le village Elympos (île de Karpathos), par POPI MINAS (pp. 246-252).Madame Minas a collectionné en 1976, dans la village Elympos, ces 24 remèdes populaires contre les maladies mentionnées. Les textes intéressent également par leur brièveté et leur terminologie thérapeutique. On voit, dans le petit inventaire de la page 252, les cas des maladies envisagées.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αναψυχή