Η δυτικίζουσα εκκλησιαστική μουσική μας στην Κρήτη και στα Επτάνησα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 272-293

Issue:
Pages:
272-293
Parallel Title:
Notre musique religieuse, de tendances occidentales, en Crète et dans les îles Ioniennes
Author:
Abstract:
L’auteur, musicologue voué à l’étude de la musique religieuse byzantine, aborde ici la question des influences occidentales sur les chants de l’Eglise grecque, surtout après la chute de Constantinople, en 1453, et pendant l’occupation Vénitienne, dans plusieurs îles et régions.Il semble qu’on psalmodiait en Crète dans un style polyphonique, parallèlement au style monophonique byzantin, qui y éxistait avant les Vénitiens. Après l’occupation totale de l’île par les Turcs (1669), beaucoup de Crétois (dont des musiciens) se sont réfugiés dans les îles Ioniennes et c’est ainsi que le système polyphonique de Crète fut connu dans ces îles. Nous pouvons parler là d’un système mixte de musique religieuse Créto-heptanèsienne, que l’auteur éxamine séparément pour chaque île, donnant des détails sur son introduction et sur sa bibliographie particulière (Corfou, p. 276-283). Zante p. 283-287 et Céphalonie p. 287-291).A la fin de son étude (illustrée par des notes musicales) l’auteur fait appel aux Institutions compétentes, d’Athènes et des îles Ioniennes, pour qu’elles s’intéressent au sujet et qu’elles se préoccupent de la sauvegarde complète de cette tradition originale, très importante dans l’histoire de notre musique religieuse.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βυζαντινή μουσική
Notes:
Περιέχει εικόνες και παρτιτούρες