[Βιβλιοκριτική] Γκίκας, Γιάννης Π., Οι Αρβανίτες και το αρβανίτικο τραγούδι στην Ελλάδα. Έρευνα στη Νότια Εύβοια

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 344-346

Issue:
Pages:
344-346
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γιάννη Π. Γκίκα, Οι Αρβανίτες και το αρβανίτικο τραγούδι στην Ελλάδα. Έρευνα στη Νότια Εύβοια. [Αθήνα, 1978]. Σχ. 8ο, σελ. 118. Χάρτης, εικόνες (74 πίν.), μουσικά κείμενα (13 + 13)