[Βιβλιοκριτική] Κοκκίνης, Σπύρος, Τα Μουσεία της Ελλάδος. Οδηγός, ιστορία, θησαυροί, βιβλιογραφία

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 348-349

Issue:
Pages:
348-349
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σπύρου Κόκκινη, Τα Μουσεία της Ελλάδος. Οδηγός, ιστορία, θησαυροί, βιβλιογραφία. Αθήνα, εκδ. «Εστίας», 1979. Σχ. 8ο, σελ. 312, Εικόνες