[Βιβλιοκριτική] Schmidt, Leopold, Bibliographie. Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen 1930-1977

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 363-364

Issue:
Pages:
363-364
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Leopold Schmidt, Bibliographie. Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen 1930-1977, Wien 1977, 8o, a. 243 + 9 φωτογραφίες