[Βιβλιοκριτική] Karlinger, Felix; Lackner, Irmgard, Romanische Volksliteratur. Querschnitte zur Stoffgeschichte und zur Funktion ausgewählter Texte : Barlaam und Josaphat, Magelone, Genovefa, Bertoldo

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 365-366

Issue:
Pages:
365-366
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Felix Karlinger-Irmgard Lackner, Romanische Volksliteratur. Querschnitte zur Stoffgeschichte und zur Funktion ausgewählter Texte : Barlaam und Josaphat, Magelone, Genovefa, Bertoldo (Texte zur Forschung, Bd. 29), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1978, 8o, σ. 3-50