[Βιβλιοκριτική] Lüthi, Max, Das Volksmärchen als Dichtung. Ästhetik und Anthropologie

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 366-367

Issue:
Pages:
366-367
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μax Lüthi, Das Volksmärchen als Dichtung. Ästhetik und Anthropologie (Studien zur Volkserzählung, hrsg. von Felix Karlinger und Kurt Schier, Bd. I), Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf-Köln 1975, So, a. 224