[Βιβλιοκριτική] Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 370-371

Issue:
Pages:
370-371
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte, Jahrg. 1976, Akademie-Verlag, Berlin 1977, 8o, a. 302 + φωτ.