[Βιβλιοκριτική] Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου, Θέμις, Ο Πετραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες αγάπης . . .

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 375-377

Issue:
Pages:
375-377
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θέμις Σιαπκαρά -Πιτσιλλίδου, Ο Πετραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες αγάπης . . ., Αθήνα 1976, 8ο, σ. 333