[Βιβλιοκριτική] Παπαϊωάννου, Β., Συμβολή σε μια Εθνοκοινωνιολογία της αιγαιοπελαγίτικης κοινότητας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 380-381

Issue:
Pages:
380-381
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Β. Παπαϊωάννου, Συμβολή σε μια Εθνοκοινωνιολογία της αιγαιοπελαγίτικης κοινότητας, ανάτυπο από την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), τεύχος 30-31, 1977, σ. 268-71