[Βιβλιοκριτική] Καραγιάννης, Βαγγέλης, Ο "Τρίβολος" και η εποχή του. Στρατής Παπανικόλας, ο σατιρικός της Λέσβου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 387

Issue:
Pages:
387
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βαγγέλη Καραγιάννη, Ο "Τρίβολος" και η εποχή του. Στρατής Παπανικόλας, ο σατιρικός της Λέσβου, Αθήνα 1977, 8ο, σ. 43