[Βιβλιοκριτική] Μουτσόπουλος, Ν. Κ., Αρχοντόσπιτα της Θεσσαλονίκης-Mansions of Thessaloniki

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 387-389

Issue:
Pages:
387-389
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
( N. Κ. Μουτσοπούλου), Αρχοντόσπιτα της Θεσσαλονίκης-Mansions of Thessaloniki. Θεσσαλονίκη 1976, σχ. 22x24 επίμηκες, σελ. 108. Έκδοση Μακεδονικής Εταιρείας. (Κείμενο στην ελληνική και αγγλική.)