[Βιβλιοκριτική] Ανωγειανάκης, Φοίβος, Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 402-406

Issue:
Pages:
402-406
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Φοίβος Ανωγειανάκης, Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα. Αθήνα 1976, σχ. 4ο, σ. 400, Περιέχει δημοσίευση με ευχαριστίες και παρατηρήσεις του Φ. Ανωγειανάκη για την βιβλιοκριτική που έγινε από τον Samuel Baud-Bovy