[Βιβλιοκριτική] Πουλιανός, Αλέξης Ι., Λαογραφικά Ικαρίας, της στεριάς και της θάλασσας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 413-415

Issue:
Pages:
413-415
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αλέξη I. Πουλιανού, Λαογραφικά Ικαρίας, της στεριάς και της θάλασσας. (Έκδ. Εταιρείας Λαογραφικών και Ιστορικών Μελετών Ικαρίας). Τόμ. .Α' (γλωσσολογικά, αγροτικά, θαλασσινά), Αθήνα 1976. Τόμ. Β' (γλωσσολογικά, λατρευτικά, δοξασίες, διάφορα), Αθήνα 1976. Τόμ. Γ' (γεωργικά, ποιμενικά, θαλασσινά, γλωσσολογικά), Αθήνα 1977. Σχ. 8ο, σελίδες (με συνεχή αρίθμηση) 768 (σχέδια, λεξιλόγια)