Τα Ποιμενικά της Τσακωνιάς

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Λ, 1975, pages 45-160

Issue:
Pages:
45-160
Parallel Title:
Vie et moeurs pastorales en Tsaconie
Author:
Abstract:
La Tsaconie est, par ses traditions, une des régions les plus intéressantes du Péloponnèse. Le dialecte tsaconien est censé être une évolution du dialecte dorien. A l’époque byzatine et dans les siècles suivants, des groupes albanais se fixèrent en Tsaconie. De ce fait le tsaconien n’a pu manquer de subir une double influence: celle de l’albanais et du grec commun (koiné)—influences dont on trouve les traces dans le parler tsaconien d’aujourd’hui comme dans la terminologie pastorale, objet de cette étude.L’auteur y examine encore la morphologie du pays (propice à l’élevage de bétail, voire de petits troupeaux de chèvres, et non de moutons), tout ce qui a trait à la vie du berger: son équipement vestimentaire, sa nourriture (différente de celle de l’agriculteur), les ustensiles et outils dont il se sert dans la vie quotidienne et pour la fabrication du fromage, ses loisirs ou occupations en dehors du travail journalier; tout ce qui concerne le pâturage, la tonte, le reproduction, la castration, les maladies et le marquage des bêtes du troupeau; la dénomination des parties du corps animal, des bêtes qui constituent le troupeau, de leurs cris respectifs; l’appel du berger, les cloches, le chien berger.L’étude contient un vocabulaire détaillé.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, πίνακα λέξεων και βραχυγραφιών