Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.Λ, 1975