Ακριτικά τραγούδια στη Θεσσαλία

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Λ, 1975, pages 161-231

Issue:
Pages:
161-231
Parallel Title:
Chansons acritiques en Thessalie
Author:
Abstract:
Cette étude traite des chansons acritiques qu’on rencontre en Thessalie, c’est-à-dire en dehors des régions proprement acritiques et dans lesquelles le nom du héros du cycle acritique, Digénis, y est altéré (Yan- nis, Yannos, Yannakis, etc.).L’auteur aborde aussi le sujet de la contamination des chansons acritiques par les chansons kleptiques, les ballades ou encore par les chansons relatives au culte. Il cite et commente 16 types de chansons acritiques, pour la plupart inédites; il y ajoute des remarques concernant l’air de ces chansons et mentionne les occasions où elles sont chantées. Il donne des exemples de chansons acritiques de Thessalie transcrites par Samuel Baud-Bovy et suivies de remarques musicologiques de ce dernier.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει παρτιτούρες, Το παρόν σχετίζεται με το άρθρο Μουσικό σημείωμα στις παραπάνω καταγραφές του Samuel Baud-Bovy, σελ 232-234