Η εκδοτική μέριμνα του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού για το εορτοδρόμιον του Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΗ, No.1, 2006, pages 207-214

Issue:
Pages:
207-214
Parallel Title:
The editorial endeavor of Bartholomaios Koutloumoussianos concerning the “Eortodromion” of Saint Nikodemos of Mount Athos
Author:
Abstract:
The author describes and praises the zeal of Bartholomaios Koutloumoussianos as an editor of the liturgical works of his spiritual guide Nikodemos of Mount Athos, later proclaimed saint. The sincerity and intensity of Bartholomaios’ endeavor are evidenced by his editorial work itself, but also by the exchange of letters between himself and the publishers of Saint Nikodemos’ texts.
Subject:
Subject (LC):