Στρατής, Δημήτριος

  • Στρατής, Δημήτριος (gre)
  • Stratis, Dimitrios (eng)