Διαβρώσεις και επιβιώσεις στον λαϊκό πολιτισμό της Βορείου Ελλάδος

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 85-92

Issue:
Pages:
85-92
Parallel Title:
Corrosions culturelles et survivances dans la civilisation populaire de la Grèce du Nord
Author:
Abstract:
L’ auteur examine pour commencer la question de la «corrosion»culturelle que subit la campagne dans la Grèce du Nord—Epire, Macédoine,Thrace occidentale—et qui prend des proportions inquiétantes, en raisonde la très forte émigration vers l'étranger; il décrit la situation ainsicréée en prenant l'exemple du village de Crinidès, à 16 km de Cavala.Ensuite l'auteur s’ attarde sur une tendance contraire qui vise à contrebalancer les effets désastreux du vide ouvert dans les rangs de la population, à savoir la force de résistance aux pressions de la corrosion, lavolonté de survivre qui s’ exprime par l'attachement à certaines formes de culture traditionnelle. Il s’ applique ainsi à décrire une coutume d’importance sans doute secondaire en soi mais qui en dit long sur cettevolonté de conserver les vieilles coutumes; cela prouverait que la forcede résister existe et qu’ elle est liée à une variété de phénomènes. Il citeainsi la coutume qui veut qu’ à Noël, en même temps que la viande deporc, les paysans mangent du chou, soit cru, soit préparé à la mode spéciale qui remonte à l'antiquité grecque et romaine.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί ανακοίνωση που έγινε στο «Α' Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώ­ρου», το οποίο συνήλθε στη Θεσσαλονίκη από 18-20 Απριλίου 1974.