Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΚΘ, 1974