Το γενεαλογικό δέντρο ενός λαϊκού μουσικού

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 93-113

Issue:
Pages:
93-113
Parallel Title:
L’ arbre généalogique d’un musicien populaire
Author:
Abstract:
Ce ne sont pas seulement les grands compositeurs et les exécutants célèbres qui ont leur histoire et leur généalogie: cela peut arriver à des musiciens populaires, porteurs eux aussi d’ une tradition. L’ auteur de cette étude, musicologue distingué, a retracé la généalogie d’ un violoniste populaire, qui vit toujours et qui a hérité de toute une lignée d’ ancêtres, également musiciens, son art remarquable. C’ est Iacovos Ilias (Elie) «violoniste de danses et de chansons du folklore national», ainsi qu’ il signe lui-même. Né à Mégara en 1906, d’une famille originaire de Langadia, en Gortynie d’ Arcadie, ses ancêtres se retrouvent, avant 1840, à jouer d’ uninstrument. L’ auteur, à propos d’ Ilias, nous fait part de ses réflexions sur l'influence néfaste du milieu citadin sur la musique populaire, du fait que les joueurs de cette musique se concentrent à Athènes au détriment de la pureté de leur sensibilité traditionnelle au contact de la musique légère qui domine dans la capitale, avec pour résultat l'altération de cette tradition musicale.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ηλίας Δηλιγιάννης, βίος, καταγωγή
Notes:
Περιέχει εικόνες στις σελίδες 111-113 και το γενεαλογικό δέντρο του λαϊκού μουσικού Ηλία Δηλιγιάννη