Τσακώνικα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 227-230

Issue:
Pages:
227-230
Parallel Title:
Autour du dialecte tsaconien
Author:
Abstract:
C’ est une étude linguistique de la dialecte tsaconienne.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Τσακωνική διάλεκτος