Το αίμα στις δεισιδαίμονες συνήθειες και την δημώδη ιατρική του ελληνικού λαού

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 249-289

Issue:
Pages:
249-289
Parallel Title:
Le sang dans les pratiques superstitieuses et la médecine populaire du peuple grec
Author:
Abstract:
L’ auteur a utilisé, pour son étude, comme sources écrites les «traités de médecine ou dispensaires populaires» tirés de manuscrits publiésou encore inédits des XVIIIIe et XIXe siècles. De tout temps, et sur leplan universel, on a identifié le sang avec la vie. D’ où l'opinion que lesang renferme la force vitale; aussi, depuis la plus haute antiquité a-t-il étéemployé dans des applications magico-thérapeutiques et dans des cérémonies sacrées. Diverses méthodes de guérison ont été mises en vigueur à basede sang, comme la saignée et la transfusion. L’ auteur, hématologiste,examine les vues de l'homme du peuple qui se manifestent dans sescroyances, ses malédictions ou imprécations, ses serments, ses proverbeset ses pratiques superstitieuses. L’ auteur examine également: 1) la vendetta du sang; 2) les actes de magie ou d’ envoûtement à base de sang,tels que: écriture avec du sang, «fraternisation» avec mélange des sangs;3) L'hémorragie et l'hémostase; 4) les cures avec du sang; 5) la succionet la saignée pour éliminer une cause pathologique; 6) la transfusion,enfin, qui vient se substituer à l'habitude de boire du sang, de s’ enoindre ou de s’ y baigner, pratiques en usage dans le passé. On trouve enannexe de l'étude des extraits de manuscrits anciens de traités de mé­decine ou dispensaires populaires concernant les saignées par les veines.
Subject:
Subject (LC):