Κωνσταντίνος Ψάχος : συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργου του

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 311-322

Issue:
Pages:
311-322
Parallel Title:
Constantin A. Psachos : contribution à sa biographie et à l'étude de ses ouvrages
Author:
Abstract:
Constantin Psachos (1869-1949) a été une personnalité du monde musical en Grèce dans les premières décennies du XXe s. Il s’ est distingué comme compositeur mais il a tout aussi brillamment dirigé des concerts de musique, byzantine tout particulièrement. C’ était un maî­tre qui s’ adonnait à l'étude de toutes les musiques traditionnelles grecques, mais qui s’ est également intéressé activement à la musique arabopersane. Il a, d’ autre part, dessiné les plans d’ un «Panharmonium»qui a été construit à Oettingen (Allemagne) mais qui n’a pas été transporté en Grèce: d’ ailleurs on en ignore le sort.Ayant quitté le «Conservatoite d’ Athènes», Psachos a fondé le«Conservatoire de Musique Nationale» ainsi qu’une revue musicale «Lenouveau Phorminx». Son ouvrage le plus remarquable c’ est la «Parasémantique de la musique byzantine», où il expose ses théories sur cettenotation particulière de la musique et sur l'interprétation de ces notesavec des demi-tous, etc. Psachos a laissé plusieurs oeuvres inédites, dont un Lexique des termes de la musique byzantine. Il manque cependant un répertoire ou bibliographie qui permettrait de mieux mettre en valeur l'importance de la contribution de Psachos à la musique.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βιογραφία, Κωνσταντίνος Α. Ψάχος