Επιστολή Ν. Γ. Πολίτου περί των Αναστεναρίων

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 337-340

Issue:
Pages:
337-340
Parallel Title:
Lettre de N.G. Politis sur les «Anasténaria»
Section Title:
Σύμμεικτα=Miscellanea
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πυροβασία
Notes:
Περιέχει αυτούσια την χειρόγραφη επιστολή του Ν.Γ. Πολίτη