Τραγούδια Πελεκάνου (Πέλκας) επαρχίας Σιάτιστης

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 341-343

Issue:
Pages:
341-343
Parallel Title:
Chansons populaires de Pélécanos, sous-préfecture de Siatista
Section Title:
Σύμμεικτα=Miscellanea
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τραγούδια, Πελεκάνος Σιάτιστας
Notes:
Ανήκει στη λαογραφική συλλογή του δημοδιδάσκαλου Δημ. Φ. Τσιρώνη