Παροιμίαι των Κραβάρων

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 346-347

Issue:
Pages:
346-347
Parallel Title:
Proverbes de Gravara
Section Title:
Σύμμεικτα=Miscellanea
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παροιμίες