Έθιμα αγροτικής ζωής του χωριού Καστανιά Κατερίνης

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 347-350

Issue:
Pages:
347-350
Parallel Title:
Coutumes de la vie paysanne du village de Castania-Catérini
Section Title:
Σύμμεικτα=Miscellanea
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γεωργικά έθιμα
Notes:
Ανήκει στη συλλογή του Λαογραφικού Φροντιστηρίου του Γ. Α. Μέγα