Γεωργικά έθιμα του χωριού Αρμόλια της Χίου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 352-355

Issue:
Pages:
352-355
Parallel Title:
L’ agriculture et ses coutumes dans le village de Armolia, île de Chio
Section Title:
Σύμμεικτα=Miscellanea
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γεωργία, κτηνιατρική
Notes:
Ανήκει στη συλλογή του Λαοφραφικού Φροντιστηρίου του Γ. Α. Μέγα