[Βιβλιοκριτική] Μαγκλιβέρας, Διονύσης Κ. Ο άνθρωπος ως ενότητα

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 414-416

Issue:
Pages:
414-416
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας, Ο Άνθρωπος ως’Ενότητα, Εκδόσεις Γαβριηλίδη, Αθήνα 2001, σσ. 129 - Δοκίμια [Βραβείο Δοκιμίου «Παν. Φωτέα»].